Odysseus


De mythische held uit de Odyssee van Homerus verliet huis en haard en zwierf over de wijde wereld. Tijdens zijn tocht beleefde Odysseus spannende avonturen, hij ontmoette verlokkingen en had vele gevaren te trotseren. Na tien jaren komt hij weer thuis op zijn eiland Ithaka en neemt zijn plek weer in, naast zijn vrouw.

De reizen die hij ondernam tijdens de Odyssee kunnen we zien als een zoektocht naar zichzelf.

Wij allen hebben een avontuurlijke tocht te ondernemen in ons leven, op zoek naar wie we werkelijk zijn. Die weg is voor ieder van ons uniek en een geheel persoonlijke onderneming.

Kennis en inzicht omtrent wie we werkelijk zijn is belangrijk: het levert vertrouwen in onszelf en de koers die we kiezen. Het stelt ons in staat het leven te leiden in overeenstemming met onszelf en verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen lot.
Dan geeft het leven voldoening.

De zoektocht naar wie we zijn, helder en authentiek, is een hoogst persoonlijke onderneming. Het is daarin belangrijk de stilte te nemen om te luisteren: alleen dan zullen we de stem kunnen horen van ons hart, onze intuÔtie, van onze ziel. Emoties vormen een belangrijke bron van informatie: wat hebben ze me te vertellen? Door de emoties uit te zuiveren kunnen we met meer helderheid in de wereld staan, meer oprecht in onze relaties zijn. Zuivere emoties zijn waardevolle bakens op het levenspad. 

We komen ter wereld en groeien op tot volwassene: het is aan ieder om met hetgeen ons daarin gegeven is het leven vorm te geven. We hebben rond te komen met het lot: het leven kan hard en zwaar zijn. De vragen die zich opdringen in ons leven, wachten op antwoord. Het is aan onszelf om te luisteren naar de vragen, ermee aan het werk te gaan. Religie en spiritualiteit bieden daarvoor inspiratie: het is ieders persoonlijke keuze welke weg hij kiest.
Vanuit de ervaring en met de kennis die ik heb opgedaan op mijn eigen zoektocht wil ik mensen terzijde staan en ondersteunen in hun streven naar vrede en balans in hun leven.
Mijn rol is het dan om vanuit een open houding gesprekspartner te zijn, om als het ware een stukje mee te lopen op het pad van het leven.

Uitgangspunt voor mij is respect voor de cliŽnt en zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn groei en ontwikkeling. Mijn ondersteuning is erop gericht de cliŽnt in contact te brengen met de diepere lagen van zijn persoonlijkheid, zodat hij kan groeien naar een meer volledig mens-zijn en de beschikking krijgt over de rijkdom en de mogelijkheden van zijn persoonlijkheid en zijn levenservaring. Daartoe maak ik gebruik van werkwijzen die worden aangereikt vanuit de neohypnotherapie en de familie-opstellingen. We kunnen ook kiezen voor het werken met dromen: het verstaan van de boodschap van onze dromen kan heel verrijkend en helend zijn. De dromen vormen een waardevolle en rijke bron van levens-inspiratie en inzicht in onszelf.In een intakegesprek kunnen we met elkaar kennismaken en zien of er voldoende basis is om samen een traject in te gaan. Ik ben er voorstander van duidelijke doelen te stellen en regelmatig te evalueren.

Individuele sessies duren anderhalf uur. Ik reken daarvoor een bedrag van 40 €.

Familie- en droom-opstellingen geef ik in groepen van 10 – 15 deelnemers.
Daarvoor geldt een tarief van 30 € per dagdeel.

Ik geef sessies en groepswerk op verscheidene locaties, afhankelijk van de behoefte.
In Den Haag vooral in "De Ruimte", Witte de Withstraat 27 (www.deruimtedenhaag.nl).
In Diessen (bij Tilburg) geef ik regelmatig open workshops in Atelier de 10.000 Dingen van Marita Kratz (www.maritakratz.com). 


Je kunt me bereiken via de telefoon of e-mail:  klik hier


Frits van Vugt
Over mijzelf:

In 1948 ben ik geboren in Dordrecht. Na de middelbare school heb ik in Utrecht Diergeneeskunde gestudeerd. Ik vervulde verschillende functies bij de Nederlandse overheid. In de afgelopen twaalf jaren heb ik veel aandacht geschonken aan persoonlijke ontwikkeling. Ik volgde trajecten op het gebied van o.a. emotioneel lichaamswerk, bio-energetica, en Gestalt. Ik ben opgeleid als neohypnotherapeut (New Man academie) en begeleider systemisch werk (Body Mind).  Bij “De Gulden Snede” in BelgiŽ volgde ik een opleiding in droom-werk. 

Sedert mei 2013 ben ik gepensioneerd van mijn baan bij de overheid, die mij vooral in internationaal werk heeft gebracht.

Ik heb nu meer tijd om als begeleider en therapeut werkzaam te zijn.  
Wat is neohypnotherapie?

In de eerste levensjaren was de grote wereld voor ons soms onbegrijpelijk en angstaanjagend. In de neohypnotherapie gaan we ervan uit dat we ons al heel vroeg in het leven hebben beschermd tegen angst en pijn. Onze moeder kon ons misschien niet altijd meteen de aandacht geven die we nodig hadden; dat was pijnlijk en als reactie keerden we ons van haar af: “ik krijg toch niet wat ik nodig heb”. Dergelijke overtuigingen deden we op in onze vroege kinderjaren, als volwassene hebben we ze niet meer nodig en kunnen ze ons zelfs in de weg staan. Ze kunnen ons beperken in onze contacten met andere mensen, in de wijze waarop we het leven tegemoet treden.

Wanneer we inzicht krijgen in deze “zelf-hypnoses” en inperkende overtuigingen en gaan ervaren dat ze die niet meer nodig zijn, kunnen we "anders" en vrijer in het leven komen te staan.Wat zijn familie-opstellingen?

Het blijkt dat wij allen de energie van onze familie van herkomst met ons meedragen. Het gezin van waaruit we zijn voortgekomen en ook de familie in groter verband hebben invloed op wie wij zijn en hoe we in het leven staan. In de werkwijze die wordt aangeduid met familie-opstellingen worden de verbanden van de familie en het gezin zichtbaar gemaakt: dat kan op een diep niveau heling brengen. De methode zoals ik die toepas, is in de traditie van Bert Hellinger. De familie waartoe wij behoren is ťťn van de systemen waar we mee te maken hebben: ook ons werk, onze vriendenkring, het zijn allemaal verbanden die invloed op ons hebben. Meer algemeen kan men zeggen dat familie-opstellingen onderdeel is van systemisch werk.Hoe kunnen we met dromen werken?

We zullen uitgaan van het verhaal van de droom: we stappen de droomwereld binnen en beschouwen wat zich daar afspeelt. Dan zullen we het verband leggen naar de "waak"wereld en we zullen verkennen wat de droom te vertellen heeft. In mijn visie is het onze ziel die in de droom "tot ons spreekt". Vaak is het verhelderend de dynamiek in de droom zichtbaar en voelbaar te maken door middel van een opstelling: wanneer we in een groep werken, kunnen we een opstelling maken met representanten (systemisch werk). In individuele sessies kan dat bij voorbeeld met stenen, als symbolen.


Links:

Opleiding tot neohypnotherapeut:
New Man academie:
Siddharta van Langen en Angela Van Aubel
http://www.newmanacademie.com/

 
Opleiding systemisch werk:
Body Mind:
Henne Arnolt Verschuren
http://www.bodymindopleidingen.nl


Droomwerk:
Studie- en opleidingscentrum voor droomanalyse
De Gulden Snede
Annamaria Bosmans
http://www.guldensnede.beRevisie Mei 2015